Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto
Nieuws afbeelding Bestuur

Rudolph neemt afscheid als Verenigingsmanager

1-11

Gesprek met de per 1 november 2018 afgezwaaide Verenigingsmanager Rudolph van Dusseldorp (66). Rudolph is al 53 jaar een echte HGC-er. Hij is indertijd voor zijn grote verdiensten voor de club tot Gazelle en ook Lid van Verdienste benoemd.

Iedereen denkt dat jij op de Roggewoning geboren bent of zoiets. Hoe zit dat?

Dat is overdreven. Ik kwam als jochie op HGC naar mijn vader kijken die keeper was in de Veteranen in 1963. Toen was ik 10 jaar. Toen kwam ik het clubhuis nog niet binnen, omdat er een bordje hing "uitsluitend voor leden". In 1965 werd ik op advies van Ad en Jaap Stok lid, tegelijk met o.a. Mark Bouwman. Er werd nog geballoteerd in die dagen! Ik was een "breedte-speler" zoals dat nu heet. Je ging zaterdagochtend nog naar de middelbare school, daarna training op HGC en spelen op zondag en dan bleef je hangen om naar Dames 1 en Heren 1 te kijken. De experts bij Jeugd toen hadden al snel door dat ik geen toptalent was en dat ik, net als mijn vader, beter leren legguards en stalen klompen, kon aantrekken om het HGC doel te verdedigen. Van body protector, helm en maskers had nog bijna niemand gehoord. Alleen Pitt Donker in Heren 1 keepte met een helm. Ik heb met tussenpozen tot 1974 gekeept. Verder dan zaalhockeykeeper Heren 1 heb ik het niet gebracht. Vanaf 1968 ben ik me ook met organisatorische dingen op HGC gaan bezig houden zoals Jeugdbestuur, commissaris Meisjes Top, Goede Vrijdag Toernooi etc. In 1975 werd ik manager van Heren 1 toen wijlen Ton van Gils coach was . Seizoen '79-80 was ik manager van Dames 1, het team met o.a. Evelyn (Onnes) Fruitema, Lisanne Lejeune. Seizoen '80-81 weer terug bij Heren 1 met Bouwman als coach. Een illuster team in die jaren dat ik manager was met spelers als Wouter Leefers, Piet Gunning, Kier Hagendoorn, Job van de Have, Chris en Fons Fonteijn, Roderick Bouwman, Martijn Drijver (keeper), Marinus Dijkerman, Marnix Fruitema, Robert van Maasakker, Bob Hofland, Paul van Ass.


1982 Heren 1 HGC wint de Europa Cup 2 in Parijs

En toen was je klaar bij HGC?

Nee, nog lang niet eigenlijk. Ik kwam in 1981 in het HGC bestuur met de portefeuille Sponsoring en PR/Communicatie. Voorzitter in die tijd was wijlen Mans Lejeune Sr en met als bestuursleden o.a. Els Sanders, Francis de Kreek, Johan Bouwer, Joost Hillen. Het was een leerzame en mooie tijd was. Ik was in dat jaar ook lid van de Lustrumcommissie HGC 75 jaar met als motto "Sticks together". 


Wij zijn nu 35 jaar verder en de HGC gazelle is nog springlevend. In 1983 werd mijn leven even iets minder HGC gericht. Ik ben weer gaan keepen in 1986 in Veteranen E en was ook captain van dat team, waarin o.a. speelden: de trainer/coaches Maurits Hendriks, Roelant Oltmans, Franklin Dikmoet, Norbert Nederlof, Mark Bouwman, Martijn Drijver nu als speler, de journalisten Tim Steens, Geerhard de Grooth (NOS Langs de Lijn), Hans Rouw (RTV West), John van Vliet (nu Ziggo), wijlen Han van Westenbrugge en ook Jaap Stok. Omdat de spelers op zondag moesten werken, werd er altijd om half tien 's ochtends op zondag gespeeld. Jaar na jaar promoveerden wij! We eindigden als Veteranen B en werden landskampioen. We maakten in 1992 een reis om nooit te vergeten met ons team naar Pakistan samen met Jongens C1 van HCKZ. Het was een ervaring om in een stadion te spelen waarin 80.000 toeschouwers passen. De tribunes waren wel vrij leeg, haha. Toen stopte ik weer even met HGC activiteiten.


1994 Heren Veteranen B kampioen

Wanneer werd je weer echt zichtbaar op HGC?

Ik was altijd zichtbaar, want ik ging wel naar alle ALV's, als het even kon. Het is jammer om te zien dat de belangstelling bij leden en ouders van jeugdleden nu minder lijkt als je ziet hoe weinig actieve HGC-ers op de ALV verschijnen. Sneu voor het bestuur, dat zijn stinkende best doet om de club vitaal te houden. Men heeft altijd veel kritiek of suggesties langs de lijn en in het clubhuis, maar mist de kans om in een ALV te horen hoe het zit en vragen te stellen en input te geven. En wie er nu komen zijn vaak de oud-gedienden, die zich liever terughoudend opstellen en willen dat de nieuwe generatie de club verder brengt. Uiteraard zijn er gelukkig in de nieuwe generatie ook heel veel actievelingen. Op 22 november is er weer een ALV: komen dus, allemaal!

Alleen ALV's bezoeken, dat was het?

Nee hoor,  ik ging heel vaak kijken naar Dames 1 en Heren 1 in al die jaren. Maar in 2010 was ik weer aan de bak op HGC. Ik werd Horecamanager en 2011 volgde ik Frank Vintges op als Verenigingsmanager.


2014  met Ton Lejeune ; een verenigingsmanager drinkt vaak champagne

Dat was vast een rustige baan? Het verhaal gaat dat je wel eens "Mr No" genoemd werd. Waar komt dat vandaan?

Haha, het was en is zeker niet rustig, zoals mijn opvolger Hans Wentel nu al merkt. Als Verenigingsmanager ben je in de ogen van sommige HGC-ers "het afvoerputje waar alles doorheen loopt", zoals Madeleine Buise dat treffend beschreef. En dat vond zij overigens fout. Alles en iedereen wil van alles van je en je wil jezelf servicegericht opstellen, maar niet alles kan of mag altijd. Je moet rekening houden met tegenstrijdige belangen, regels, kosten, vergunningen en gewoon haalbaarheid. Als je dan nee zeg, zeker wel eens gefrustreerd, dan vind men je al gauw een zeikerd, van wie nooit iets mag. Dat zal wel op "Mr No" slaan. Zo zij het dan maar. Zolang het bestuur uiteindelijk achter je staat is het allemaal niet zo'n probleem. En onder de actieve groep vrijwilligers weet men best wel hoe de gazellen lopen en is de support altijd groot geweest.

Wat is het meest vervelende dat je meemaakte als Verenigingsmanager?

De nare affaire met heimelijk filmen, enige jaren terug, heeft zeer veel tijd en energie gekost aan de commissie die zich ermee bezig hield en waarin ik als woordvoerder optrad. Het was een zorgvuldig omgaan met het belang van de leden, de club, emoties, gemeente, politie en justitie. Alle ogen van de pers waren op HGC gericht. Uiteindelijk hebben we alles op een zorgvuldige manier kunnen managen en het was leerzaam. Overigens hebben we van alles in werking gezet om zoiets in de toekomst te voorkomen. Het is wel zaak dat we scherp blijven met het opvragen van VOG's etc.


Rudolph staat de toegestroomde pers te woord (2014)

En nog iets: het gaat je niet in je koude kleren zitten als je jonge kinderen bij jeugdfeesten afgevoerd ziet worden in een ambulance wegens overmatig drankgebruik. Het zijn incidenten gelukkig. Er zijn protocollen en afspraken en eigen controles, maar ik vind dat de ouders primair verantwoordelijk zijn. Dus ouders die dit lezen, kom vooral naar de informatieavond verantwoord alcoholgebruik op 26 november a.s. op HGC!

Hopelijk ook leuke dingen?

Uiteraard dat zijn er vele: Er zijn nieuwe vriendschappen ontstaan. Er zijn mooie dingen tot stand gebracht. Zoals een nieuw ABN AMRO hoofdveld, de opblaasbare zaalhockeyhal en het élan dat er bij de opbouw en afbouw is onder de vele vrijwilligers. Mooie contacten met de D1 en H1-spelers en begeleiding, de Jeugd- en Minicommissies, de organisatiegroep rond EHL en play-offs. En zelf heb ik ook genoten van de samenwerking met onze onlangs vertrokken groundsman Simon Ceulemans, zonder wie veel niet gerealiseerd zou zijn op HGC.


Rudolph en Simon Nieuwjaarsborrel 2013

Je was altijd actief op het terrein van social media HGC?

Ik was inderdaad al met Twitter en Facebook bezig toen dat nog niet breed gebruikt werd. Dus ik had voor de zekerheid wat accounts voor HGC gereserveerd. Dat komt nu van pas. Bij de website raakte ik betrokken in 2011 toen Hans Saris zich terugtrok en Rik Komor er alleen voor kwam te staan. De website vullen met content en up-to-date houden was en is ook een tijdrovende zaak. Bij de introductie van de nieuwe website in 2017 ging Rik zich, na 15 jaar, alleen nog bezig houden met het deel tophockey en werd ik de webmaster. De bedoeling is dat alle portefeuillehouders, commissies zelf hun deel van de website-input en nu ook dus de HGC-app voor hun rekening zouden nemen. De praktijk leert dat dit heel vaak niet gebeurt en dan, je raadt het, gaat het naar het genoemde afvalputje en ben je als Verenigingsmanager stukjes voor Jeugd, Arbitrage, bestuur op de website aan het zetten. Dat kan nog wel beter geregeld worden in de toekomst. Uitdaging voor mijn opvolger. Wel leuk om te zien dat social media , Instagram, Facebook, Twitter, leeft op HGC en gebruikt wordt.

En wat nu?

Ik blijf op verzoek van de voorzitter betrokken bij het D1 en H1 deel van de website/app als ondersteuning van resp. Anja van Jaarveld en Rik Komor. En nu Ernst-Jan Beukers manager van Heren 1 is, ben ik "speaker" geworden bij de H1 thuiswedstrijden. Nog knap lastig om goed te zien wie scoort. Ik maakte mijn debuut als speaker in de vorige eeuw, kan je nagaan! Tijdens de WK 1998 finale in stadion Galgenwaard in Utrecht. Dus ik moest er, 20 jaar ouder, weer even in komen.


2018, de nieuwe speaker moet goed opletten vanaf de tribune

Oh ja,... dit klinkt misschien raar, maar ik blijf ook lid van de officieuze commissie Protocol (met Madeleine Buise, Sandra Vos en Rik Komor) die de Secretaris, op verzoek, adviseert hoe te handelen in geval van rouwen, trouwen etc op de club. Ik ken de HGC geschiedenis en de mensen die er (met name vroeger) rondliepen in allerlei hoedanigheden. Dan kunnen we als HGC op gepaste wijze aandacht besteden aan bijvoorbeeld een overlijden binnen de club. Stukje op de website/app, de vlag halfstok, herinneren aan een brief/bloemen en dat soort dingen. Moet ook allemaal gebeuren.

En verder blijf ik natuurlijk een enorme HGC fan en wens ik HGC het allerbeste toe. Ik hoop zeer dat D1 en H1 de play-offs halen en D1 promoveert. Een goede samenwerking met onze buren Groen Geel is ook belangrijk. Samenwerking in enig verband is sowieso belangrijk om de toekomst van de club veilig te stellen.

Wat ga je doen?

Van alles. De schoorsteen moet wel blijven roken, zoals dat heet. Ik wil sowieso nog actief blijven dus als er lezers zijn die iets interessants hebben of weten, waarin ik een rol kan spelen: roept u maar!

En je slotwoord?

Grote dank aan alle bestuursleden en iedereen met wie ik in de afgelopen 8 jaar als Verenigingsmanager heb samengewerkt. Ik ga geen namen noemen, want dan vergeet ik mensen en het zijn er veel. We hebben hard gewerkt, vergaderd, gesjouwd, geleuterd aan de bar, rotte momenten gedeeld, meningsverschillen gehad, maar vooral veel gelachen. En ik wens mijn opvolger Hans Wentel al het beste toe in zijn nieuwe rol. Hij zal het anders doen. Misschien wordt hij wel "Mr Yes". De Verenigingskamer is nu eindelijk opgeruimd. Goed werk. Iedereen die daar nog iets wil dumpen hoort nu een luid "Yes but No" van Hans.


 overdracht van de sleutels aan Hans Wentel op 1-11'18

Rudolph, dank voor dit gesprek. Wij wensen ook jou een mooie nieuwe fase toe in goede gezondheid. Wij hopen je nog veel en actief betrokken op HGC te zien. Dank voor je toewijding en inzet in dienst van HGC.

(Rik Komor)

 * * *
Het échte afscheid van Rudolph als Verenigingsmanager zal aandacht krijgen tijdens de traditionele Nieuwjaarsborrel op donderdag 10 januari 2019 ca 18.00 uur

 

 

HGC TV