Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto
Nieuws afbeelding Jeugd

Bekendmaking teams seizoen 2023-2024

14-6

Bekendmaking teams seizoen 2023-2024


Beste (ouders van) jeugdleden,

 

Zondag 18 juni 12.00 gaat de knop om en worden de nieuwe jeugdteams voor seizoen 2022-2023 in LISA (HGC App) zichtbaar. Een spannende dag voor de kinderen en uitzicht naar hopelijk weer een mooi hockeyjaar.


Wij willen graag de procedure uitleggen hoe we tot de teamindeling gekomen zijn.

 

De volgende personen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de indeling.

 

Bestuurslid jeugd: Adeline van de Kolk

Technisch Hart: Margaux Reynecke, Robbert-Jan de Vos (Fox), Hans Pieter van Beek (HP), Ben Owers en Friso van Leeuwen

Lijncoördinatoren: O18 lijn, O16 lijn en O14 lijn jongens en meisjes

 

Hoofd jeugdopleiding (Robbert-Jan) heeft in het indelingsproces een regiefunctie, zorgt ervoor dat de *benodigde activiteiten uitgevoerd worden en bewaakt dat het proces objectief bewaakt wordt. De lijncoördinator en het technisch hart bereiden de besluitvorming over de teamindeling voor door de teams binnen de lijn samen te stellen. De huidige coach van een selectie/opleidingsteam heeft invloed op de teamsamenstelling en mag zijn/haar wens hierover uitspreken. In overleg met de lijncoördinator en het technische hart zal er toegewerkt worden naar een samenstelling die gedragen kan worden door de betreffende coach en gedragen kan worden door de club in de breedste zin van het woord. 

Voor eventuele opmerkingen of vragen zal 72 uur na bekendmaking het afzonderlijke e-mailadres  [email protected] worden geactiveerd dat gedurende 4 dagen open zal staan, daarna zal er (indien er op een beschaafde manier gereageerd wordt) beantwoord worden. Mocht er twijfel zijn over de aard en toon dan wordt beoordeeld door de commissie sportiviteit en respect of er gereageerd gaat worden.

Vragen die via andere kanalen of eerder worden verstuurd, worden niet in behandeling genomen

 
* Benodigde activiteiten

-       Inschatting van het verwachte aantal spelers/speelsters per lijn en het aantal teams dat samengesteld kan worden (maand april). Vaststelling van het aantal teams gebeurt na de uiterlijke opzegdatum van 1 mei.

-       Beoordelingen vragen aan trainers en coaches over spelers/speelsters op vaste momenten in het seizoen.

-       Gesprekken lijncoördinator en trainers/coaches en eventueel teammanagers, per team of per lijn om input te krijgen die van belang is voor de teamindelingen (o.a. niveau, sociale verbanden). De begeleiding van het team is daarmee de schakel tussen spelers en de Jeugdcommissie (voorjaar).

-       Definitieve vaststelling teamindeling van volgend seizoen in indelingsvergadering.

-       Mogelijkheid tot toelichting door lijncoördinator.

 

Lijncoördinatoren worden geacht om extra activiteiten te ontplooien ten behoeve van de teamindeling. Aanvullende activiteiten zijn:

-        Observeren van speler/speelsters tijdens trainingen en wedstrijden ten behoeve van eigen beoordeling.

-        Toetsen van de indeling bij coaches, trainers en technischecommissie, per team of per lijn, persoonlijk gesprek of per mail op basis van vertrouwelijkheid.

-        Beoordelen van keepers tijdens wedstrijden, trainingen en keeperstraining. Advies van keepersacademie wordt hierin meegenomen.

 

HGC TV