Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto
Nieuws afbeelding Bestuur

ALV: o.a. Benoemingen Lid van Verdienste HGC

30-6

De ALV vond plaats op 29 juni 2022. 

Voorzitter Gorrit Jan Blonk schetste het algemene beeld. Het bestuur gaf in deze ALV updates van wat er gaande en vooral bereikt is zoals o.a. bij Jeugd en ook bij Tophockey. Ook de projecten bij Accommodatie kwamen aan de orde. Een zandveld wordt vervangen, een nieuw hoofdveld (water) staat in de planning, led lichtmasten worden binnenkort geplaatst. 


vlnr voorzitter Gorrit Jan Blonk, penningmeester Hans Dullaert
en secretaris Annemieke Hilders

Het zal juist nu helpen de gigantisch gestegen energiekosten in toom te houden. En jaja, het meest antieke scorebord uit de hoofdklasse wordt, met behulp van een drietal sponsoren, ook vervangen.

Speciale aandacht ging uit naar de meest recente cijferopstelling, bemoedigend maar voor de toekomst uitdagend. De Kascommissie en ook de Raad van Advies zijn betrokken bij dit proces en houden een vinger aan de pols. Bij het budget 2022-2023 zal er nog het nodige gedaan moeten worden om uitgaven en kosten in evenwicht te hebben. Daarbij is met name het binnenhalen van sponsoren de gróte uitdaging. Penningmeester Hans Dullaert lichtte e.e.a helder toe. Het budget werd bekrachtigd door de ALV.

De voorgestelde contributieverhoging, die in lijn is met wat de hockeyclubs in de regio gaan doen, is noodzakelijk vanwege de flink gestegen kosten. Het bestuur zal dit in een brief/mail aan de leden/ouders van leden uitvoerig toelichten bij de contributiefactuur. Het was door omstandigheden niet mogelijk de voorgestelde nieuwe contributie eerder aan de leden te laten weten.

Na het behandelen van diverse zaken ter tafel gebracht door aanwezigen werden Andel van der Meij en Floris van der Linden gevraagd het clubhuis even te verlaten.


wat zou er binnen gezegd worden?

De voorzitter lichtte toe dat het bestuur een voordracht had ontvangen om Andel en Floris tijdens deze ALV te benoemen tot Lid van Verdienste. Deze voordracht werd bij acclamatie door de ALV bekrachtigd. Het tweetal mocht weer binnenkomen.

Andel van der Meij werd naar voren geroepen. Andel trad na maar liefst 16 seizoenen terug als teamarts Heren 1. Hij was in 2013 voor zijn verdiensten voor HGC benoemd tot Gazelle. Maar hij ging door! Tot grote tevredenheid van de spelers en staf van Heren 1 in al die jaren. Andel was de medische vraagbaak en sparring partner ook van de fysiotherapeut Han Kees Vriesendorp. Samen zorgden zij dat de medische zaken goed geregeld waren. De "triage" was daarvan een belangrijk onderdeel. Andel had goede contacten met sportartsen bij HMC en met specialisten in de regio, die op zijn aangeven de sporters weer op de been hielpen. Hij was ook een luisterend oor en betrokken bij de spelers en de mensen om hem heen. Dr Gijs van Acker was reeds betrokken en is nu de nieuwe teamarts. Dat Andel en ook zijn voormalige "stand-in" dr Gerard Croll bereid zijn om Gijs te ondersteunen indien nodig, maakt dat alles als vanouds goed blijft gaan in de medische begeleiding van het team. Voorzitter Gorrit Jan Blonk bracht Andel 's grote verdiensten voor HGC nog eens goed voor het voetlicht en overhandigde hem ook de speciale HGC-das behorend bij het Lid van Verdienste-schap. Andel, in zijn reactie aan de ALV, dankte voor de bijzondere benoeming en zei dat hij juist de contacten en de vriendschap in deze HGC kring altijd heeft gekoesterd en zich altijd bij de club betrokken zal voelen.Floris van der Linden was nu "aan de beurt"'. Floris (aka "Linden") was naar HGC gelokt omdat teamarts Andel benoemd zou worden tot Lid van Verdienste. Overigens kwam Andel naar HGC voor de benoeming van Floris. Die truc werkte.
Linden was vanaf seizoen 2007-2008 tot en met seizoen 2021-2022 speler van Heren 1. Zijn "afscheid" is al uitvoerig gevierd (KLIK HIEROP en lees maar terug). Linden ontving toen de Tresling Beker en stond in het zonnetje. Veel moois is er toen al gezegd. Hij ging er van blozen. HGC voorzitter Gorrit Jan Blonk refereerde daar ook aan in zijn woordje. Linden was niet alleen een tophockeyer, hij is vooral een loyale HGC-er die ook buiten het team, door zijn inzet naast het veld, voor maatschappelijke doelen etc een geweldige uitstraling had voor de club en veel voor HGC betekend heeft. Een mooi mens dus. Linden hoorde het, als altijd bescheiden, aan. Gorrit Jan vertelde hem dat de ALV hem had benoemd tot Lid van Verdienste. Ook Floris ontving de HGC Lid van Verdienste das. Floris was dus inderdaad in de val gelopen en dit eerbetoon had hem verrast, maar hij was er bijzonder blij mee. Ook hij vertelde dat hij zijn hart aan HGC heeft verpand. Hij meldde dat hij zeker een jaartje niet erg op HGC te zien zal zijn. Hij gaat op lager niveau bij Amsterdam met wat vrienden hockeyen. Máár, zo liet hij weten, daarna komt hij wel weer op HGC om de club waar mogelijk te helpen. En dat is goed nieuws natuurlijk.Rik Komor, die Linden 15 jaar voor de lens tegenkwam, overhandigde hem een doosje met erop LI(N)D(EN) van VERDIENSTE met erin een USB stickje met 400+ foto's van Linden in actie op HGC en voor HGC. Teveel voor een boek, maar wel een mooie digitale herinnering aan al die jaren.

Het laatste woord namens de aanwezigen kwam van het oudst aanwezige erelid, Ernst Jan Beukers. Hij zag de uitdagingen waar de club mee geconfronteerd wordt. Hij sprak de hoop uit dat de kring van vrijwilligers zich verder gaat uitbreiden, zodat niet altijd dezelfde mensen het vele werk moeten doen. "Vele handen maken licht werk", zei hij en het bevordert het clubgevoel. Ernst Jan dankte het bestuur voor alle inzet en wenste hen wijsheid toe.


slotwoord door erelid Ernst Jan Beukers

Daarna bood het bestuur de aanwezigen een drankje aan. De gehuldigden werden gelukgewenst en men praatte na, ook met de delegatie van oud- en huidig Heren 1 die speciaal voor Andel en Linden naar de ALV waren gekomen. Die gezelligheid is ook al een reden om naar de live ALV te komen de volgende keer!

  

  

alle foto's © HGC


 

HGC TV