Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto
Nieuws afbeelding Algemeen

Verslag Algemene Ledenvergadering 2 juli jl

10-7

Op donderdag 2 Juli vond HGC’s algemene ledenvergadering (ALV) plaats.   Tijdens deze vergadering werden een aantal belangrijke onderwerpen besproken die het bestuur ook graag wil delen met de leden die niet aanwezig konden zijn.

Bij het begin van de vergardering stond voorzitter Gorrit-Jan Blonk stil bij de afgelopen maanden. Een uitdagende tijd voor de Club, medewerkers, bestuur en natuurlijk de leden.  Samen zijn we door de intelligente lockdown gekomen, en hebben we laten zien dat het clubgevoel tijdens deze tijd alleen maar sterker is geworden.  

Het huidige bestuur is iets meer dan een jaar geleden begonnen aan de klus om, samen met de leden, aan een gezellige en (financieel) duurzame Club te bouwen.

En die twee onderwerpen kwamen terug tijdens de vergadering.  Als eerste werd er teurggeblikt op het afgelopen jaar, waarin het nieuwe Jeugd 2.0 programma werd uitgevoerd voor alle mini’s en jeugd. Dit alles onder het motto ‘Je kan niet van elk kind een ster maken, maar je kan ze wel allemaal laten schitteren!’ De inzichten en ervaring van het afgelopen jaar zijn verwerkt in het programma voor het aankomende seizoen.  Daarbij zal er vooral focus zijn op ruimte voor de ontwikkeling van elk kind en plezier voor iedereen.  Ook zullen er meer activiteiten voor de jeugd en jongste jeugd zijn, met hockey kampen, jeugd feesten (voor A en B jeugd), toernooien etc. 

Om onze Club financieel gezond te maken en te houden, kwam het bestuur met een voorstel voor de herziening van de structuur van de organisatie.  De visie daarbij blijft dat HGC een Club is voor zowel de breedte en de jeugd, én voor top hockey.  Om deze visie te realiseren op een (financieel) duurzame manier worden er twee nieuwe stichtingen gevormd, respectievelijk voor Dames 1 en Heren 1.  Deze stichtingen krijgen een eigen bestuur, net als de vereniging.  Op deze manier zal elk van de organisaties de aandacht krijgt die het verdiend. Daarnaast verankerd deze structuur de splitsing van financiën en verantwoordelijkheden, wat er voor zorgt dat er geen negatieve impact zal zijn van het top hockey (Dames 1 en Heren 1) op de vereniging    Sponsoren zullen gevraagd worden welke organisatie zij willen ondersteunen, wat ook voor hen duidelijkheid geeft.

Na een aantal vragen en discussie met de deelnemers aan de ALV werd het voorstel voor de nieuwe structuur, en het bijbehorende budget, bijna unaniem aangenomen door de vergadering.

Tijdens de vergadering nam de Voorzitter de tijd om een aantal leden en vrijwilligers te bedanken voor hun steun en inzet voor de Club.  Daaronder Marco Bos en Frank Brunnekreeft. 


Marco Bos

Marco was in het bestuur verantwoordelijk voor de sponsoring – waarbij hij met succes een significant aantal sponsoren heeft weten binnen te halen.  Marco heeft recent besloten het bestuur te verlaten omdat de rol niet meer te combineren was met zijn werk en persoonlijk leven.  Hij blijft gelukkig een actieve rol spelen in het recruteren van sponsoren voor het Jeugdfonds.Frank Brunnekreeft

Frank Brunnekreeft heeft vele jaren in de kascommissie de budgetten en jaarrekening  gecontroleerd voor de Club.  Met zijn financiele expertise is hij een grote steunpilaar voor het bestuur geweest waarvoor wij hem hartelijk willen bedanken.  We zijn dan ook erg blij dat Frank na zijn rol als lid van de kascommissie nu zijn bijdrage zal leveren bij BTW vraagstukken nu en in de toekomst.

De voorzitter sloot de vergadering af met het bedanken van een ieder die de Club het afgelopen seizoen ondersteunt heeft, waaronder zeker ook hoofdsponsor ABN AMRO en alle andere sponsoren.  Daarnaast riep hij op aan alle leden om mee te doen met het 1,5 meter familie toernooi dat op zaterdag 11 Juli wordt gehouden, een mooie afsluting van een bijzonder seizoen.

Gerelateerde nieuwsberichten

Onze Club als circulaire Hub!
 

HGC TV