Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto
Nieuws afbeelding Algemeen

HGC vooruit

31-3

HGC VOORUIT: de 6 kernwaarden

 

Onwerkelijk. Iedere ochtend wakker worden met de gedachte dat het leven op z’n kop staat. Het levensritme is totaal veranderd. Vanzelfsprekendheden zijn niet meer…

 

Iedere ochtend weer realiseer ik mij hoezeer ‘hockey’ een deel van mijn leven is. Ik mis de dagelijkse contacten op de vereniging, de reuring en drukte in en om het clubhuis. Het enthousiasme van de kinderen en het gekeuvel aan de bar van ouders. Ik mis jullie.

 

Verenigen. Dat is waar wij, HGC, voor staan. Maar hoe doe je dat in deze bizarre tijd.

Samenkomen op het sportveld, om plezier te beleven, te spelen met elkaar en te wedijveren. Doordeweeks en in het weekend. Het kan even niet.

 

Dit seizoen is de jeugd van HGC van start gegaan met ‘6x vooruit in hockey’. De (KNHB) visie op de ontwikkeling van hockeyers.

 

De 6 kernwaarden zijn wat mij betreft ook 6 levenswaarden! Niet slechts van toepassing als je op het hockeyveld bent, maar juist ook binnen het gezinsleven, thuis, en binnen onze samenleving. Wij, volwassenen, ouders, trainers, coaches, begeleiders, toeschouwers, wij zijn verantwoordelijk de waarden te bewaken en door te geven aan onze kinderen. De kinderen hebben ook zo hun verantwoordelijkheid er wat mee te doen. Tenslotte zijn ook zij, net als wij , eigenaar van hun eigen handelen.

 

"Samen” kunnen we dit!

 

1)   Beter hockey begint bij jezelf

Deze waarde is dus ook te vertalen naar het gezinsleven! Kinderen weten zelf goed welke kant ze op willen en hebben ondersteuning nodig hier zelf stappen in te zetten.

Wie zich wil ontwikkelen kan daar zelf de regie in nemen. Wij, de volwassenen, kunnen de kinderen helpen om zelfbewust te kiezen; het zelfregulerend vermogen te stimuleren. Kinderen krijgen hiermee meer focus en grip op hun talent en groeipotentie en ervaren daardoor meer plezier in waar ze mee bezig zijn. Schoolwerk, knutselen, lezen… noem maar op. Geef ze richting en laat ze het verder zelf ontdekken…

 

2)   Herken en stimuleer unieke kwaliteiten

Kinderen die zich gewaardeerd voelen in een veilige omgeving kunnen zich optimaal ontwikkelen. Ieder kind heeft unieke vaardigheden. Het is belangrijk die te herkennen en te stimuleren. Het creëren van een veilige omgeving waarin het kind zich gewaardeerd voelt en er oog is voor diversiteit, is cruciaal voor de optimale ontwikkeling van het kind. Geduldig zijn en ‘luisteren’ en vragen stellen kan in dit geval, in deze tijd van grote waarde zijn. Kijk maar eens hoe bewust je bent en handelt in deze situatie?

 

3)   Voor iedere leeftijd een passende belasting

Voor kinderen tot en met 12 jaar ligt de focus niet alleen op presteren (kan uiteraard wel al aanwezig zijn…), maar meer op spelen, ontdekken en plezier maken. Ieder kind heeft zo z’n eigen leercurve en belastbaarheid.

 

4)   Bijdrage leveren aan het team

Hockey is een teamsport, zowel binnen het veld als daarbuiten.

In het gezin zit je ook in een team! Ieder kind is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage aan het gezin. Het gaat erom dat het kind zich hiervan bewust is. Als ieder kind zich bewust is van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid, zorgt dat voor meer plezier in het gezin. Je kan met elkaar aan de voorkant al afspraken hierover maken en benoemen wat je van elkaar verwacht. Zodoende kan je elkaar ook aanspreken als dat nodig blijkt te zijn. Een taakje bij het koken, of samen opruimen…maak er een spelletje van…

 

5)   Ondersteun continu leren

Als kinderen het gevoel hebben dat ze steeds een beetje beter worden, blijft de sport interessant

Vertaald naar het gezinsleven kan je stellen dat elke minuut dat een kind bezig is met iets te ontdekken het de kans heeft om te leren en zichzelf te verbeteren. Als kinderen continu worden uitgedaagd en daarbij ook de ruimte krijgen om eigen keuzes te maken, kunnen ze zich blijven ontwikkelen en behouden ze hun plezier.

 

6)   Sport en privé in balans

School en vrienden zijn ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Het rare van deze tijd is dat juist het (georganiseerd) sporten, school, werk en het sociale leven (het ‘fysiek’ ontmoeten van je vrienden) tot een minimum is teruggebracht. Ook dat de kinderen nu zelf de invulling moeten geven aan ‘bewegen’… samen kun je daar creatief mee omgaan door van alles te bedenken om te blijven bewegen, binnen je eigen veilige omgeving: het gezin, thuis. Als volwassene ben je in dit geval ‘de coach aan de keukentafel’. Toon interesse en ‘kijk en luister’ hoe zij deze tijd beleven en met creatieve oplossingen komen…

 

 

HGC VOORUIT, ook al staat het verenigingsleven nu even stil.

 

Hoe gaat het straks verder en wanneer mogen we weer? …. we weten het niet. Pas als we weer data hebben om naar uit te kijken kunnen we ook weer plannen maken, met elkaar, door en voor elkaar. Nieuwe data geeft ons als vereniging weer richting.

 

Solidariteit en weerbaarheid voorop.

Solidariteit als draagvlak van ons bestaan als vereniging. Weerbaarheid om alle uitdagingen met elkaar aan te gaan die door deze ‘crisistijd’ zijn ontstaan.

 

Verenigen, in voor en tegenspoed.

HGC vooruit!

 

#stayhome

#staysafe

#stayhealthy

 

Helen Lejeune

TD-jeugd

Bezoekersregistratie
 

HGC TV