Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto
Nieuws afbeelding Jeugd

Indelingsbeleid Jeugd 2019-2020

30-5

Inleiding

HGC streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij is dat we voor iedere speler een plek in een team vinden waarbij hij/zij zowel sportief als sociaal gezien het beste past. Verschillende interpretaties van hockeykwaliteit en de individuele voorkeuren van ouders, spelers en teams kunnen voor veel discussie zorgen. Daarom vinden we het belangrijk om het HGC-jeugdbeleid en de achterliggende indelingscriteria op een duidelijke manier te verwoorden.

 

Indelingsbeleid 2019 - 2020

Er wordt voor dit beleid een onderscheid gemaakt tussen de A-, B-, C-, D- en E-categorieën en keepers en tussen TC teams en JC teams. De TC teams vallen onder de Technische Commissie (TC) en de andere teams vallen onder de Jeugdcommissie. Elk seizoen bepaald de TC welke teams onder hun verantwoordelijkheid vallen en of deze teams wel/niet een betaalde coach zal krijgen of dat het coachen en trainen door bijvoorbeeld een ouder wordt gedaan. De spelers van TC teams moeten voldoen aan de basisvoorwaarden TC teams (zie bijlage Voorwaarden deelname TC teams).

 

A- & B-categorie

• In deze lijn zijn A1 en B1 TC teams.

• De sterkste spelers spelen in A1 en B1.

• In de TC teams worden in beginsel maximaal 16 spelers opgenomen.

   De overige teams worden ingedeeld op basis van hockeysterkte en motivatie. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met persoonlijke sociale voorkeur. Teams kunnen bestaan uit eerstejaars en tweedejaars spelers.

   In de A-lijn zullen de elftallen uit voldoende spelers moeten bestaan om problemen tijdens het eindexamen te voorkomen.

   In deze lijn zijn "vriendenteams” ook mogelijk zie daarvoor de mail van 10 maart jl. van de LC.

 

C-categorie

   In deze lijn is C1 een TC team.

   De sterkste spelers spelen in C1.

   In C1 worden in beginsel maximaal 15 spelers opgenomen.

   De overige teams worden ingedeeld op basis van hockeysterkte en motivatie. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met persoonlijke sociale voorkeur. Teams kunnen bestaan uit eerstejaars en tweedejaars spelers.

 

D-categorie

   In deze lijn is D1 een TC team.

   De sterkste spelers spelen in D1. Wegens fysieke of sociale redenen is het mogelijk dat sommige eerstejaars spelers, ondanks het feit dat zij tot de sterksten behoren, niet direct in D1, maar in D2 of D3 worden geplaatst.

   In D1 worden in principe maximaal 15 spelers opgenomen.

   De overige teams worden ingedeeld op basis van hockeysterkte en motivatie. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met persoonlijke sociale voorkeur. Teams kunnen bestaan uit eerstejaars en tweedejaars spelers.

 

 

E-categorie

   In de E categorie leiden we breedmotorisch en spelgericht op.

   In alle teams worden in principe 10 spelers opgenomen.

   De teams worden in den beginne ingedeeld op basis van motorische vaardigheden en motivatie. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met persoonlijke sociale voorkeur.

 

Keepers

   De TC bepaalt in overleg met de keeperscommissie welke keepers in de verschillende teams geplaatst wordt.

   Alle keepers hebben 1 keer per week keeperstraining van de Goalie Academie. Daarnaast dienen zij minimaal 2 (TC Teams) of 1 keer per week aan hun eigen teamtraining mee te doen.

   De teams van de E-categorie hebben in principe nog geen vaste keeper. De keeperscommissie zorgt voor de training van de wisselkeepers.

 

Selectiemethode TC teams

De TC teams worden samengesteld op basis van leeftijd en hockeykwaliteit. De spelers voor de TC teams worden geselecteerd door de Technische Commissie. De Technische Commissie is ervoor verantwoordelijk dat de hockeykwaliteit (aanleg, ontwikkeling en combinatie van technische/tactische/fysieke en mentale aspecten) en motivatie van de speler de maatstaf is op basis waarvan wordt geselecteerd.

 

Spelers worden geselecteerd per leeftijdscategorie: A, B, C, D. Voor individuele speciale gevallen zijn afwijkingen van dit beleid mogelijk. Deze speciale gevallen moeten worden geaccordeerd door de gehele Technische Commissie en/of het Bestuurslid Jeugd.

 

Er zijn per seizoen drie ‘meet’momenten:

1. Na de laatste competitiewedstrijd wordt, aan de hand van tussentijdse evaluaties van spelers door coaches en trainers, het scoutsysteem voor externe spelers en de aanbevelingen van de Technische Commissie, per lijn een voorlopige teamindeling gevormd. Deze groepen nemen in juni aan de trainingen deel. Voor het aankomende seizoen (2019-2020) wordt op 17 juni de samenstelling van alle teams definitief vastgesteld en gecommuniceerd met de betreffende spelers.

2. Na het einde van de voorcompetitie kan de Technische Commissie besluiten de TC teams aan te passen op basis van de prestaties van de spelers in de voorcompetitie.

3. Tijdens de winterstop kan de Technische Commissie besluiten de TC teams aan te passen op basis van de prestaties van de spelers in de eerste helft van de competitie.

 

Voor zaalhockey worden de TC teams aan het begin van het zaalhockeyseizoen vastgesteld door de Technische Commissie. De spelers van de TC teams worden, indien teambegeleiding en een keeper voor handen is, opgesplitst in een 1e, een 2e en een 12e team. Zo wordt optimaal tegemoet gekomen aan de continue ontwikkeling van de spelers. Zie verder in het Jeugd zaalhockeybeleid.

 

 

 

Extra bijdrage deelname TC teams

Voor de spelers van TC teams geldt een extra contributiebijdrage die jaarlijks wordt vastgesteld door het HGC bestuur en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.

 

Indelingsrichtlijnen overige teams

De overige teams worden samengesteld op basis van hockeykwaliteit en motivatie. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met sociale aspecten. Deze teams worden ingedeeld door de Jeugdcommissie. De Jeugdcommissie is ervoor verantwoordelijk dat de indeling van de spelers op een eerlijke en transparante manier gebeurt, waarbij primair rekening wordt gehouden met hockeykwaliteit (aanleg, ontwikkeling en combinatie van technische/tactische/fysieke en mentale aspecten) en motivatie.

 

Spelers worden ingedeeld per leeftijdscategorie: A, B, C, D, E en F. Voor individuele speciale gevallen zijn afwijkingen van dit beleid mogelijk. Deze speciale gevallen moeten worden geaccordeerd door de Technische Commissie en/of de Jeugdcommissie en de KNHB. Het kan zijn dat in een enkel geval gedurende het seizoen het noodzakelijk is dat een speler van team wisselt.

 

Tijdens het seizoen worden de spelers minimaal 2 keer beoordeeld d.m.v. een zogenoemd TIPS formulier. Na de laatste competitiewedstrijd wordt aan de hand van dit formulier en gesprekken met de coaches door de Jeugdcommissie een indeling van alle teams gemaakt voor het daaropvolgende seizoen.

 

Voor het aankomende seizoen (2019-2020) worden uiterlijk op 17 juni alle Jeugdteams bekend gemaakt in LISA.

 

Bij wie kan ik terecht met vragen over de indelingen?

Wanneer er vragen zijn over de indelingen van de teams kunnen ouders of spelers contact opnemen met de TC of de Jeugdcommissie. De desbetreffende contactpersonen zijn op de site te vinden onder "Jeugd""Commissie".

 

HGC TV