Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto

Hoe we op HGC met elkaar omgaan

Omgangsregels HGC

HGC is een hoofdklassehockeyclub waar we met alle leden en met iedereen die verbonden is aan de club een sportieve en gezellige tijd hebben. Hiervoor is het belangrijk om te weten hoe we met elkaar om gaan. De combinatie van sportiviteit, respect, gezelligheid en prestatie is voor iedereen belangrijk!

De drie gouden uitgangspunten zijn:

  1. Respect hebben voor elkaar en elkaars eigendommen op en rond het veld;
  2. Gebruikelijke fatsoensnormen gelden ook op de club;
  3. We hockeyen sportief: fanatiek mag zeker, onsportief spelen niet!

Huisregels HGC

Op de HGC website (zie hieronder) en in het clubhuis van HGC zijn de Huisregels van HGC te vinden. Deze huisregels gelden voor iedereen die zich op HGC bevindt. 

Alle leden van HGC zijn tevens lid van de KNHB. De regels van de KNHB gelden derhalve ook voor HGC leden.

Het bestuur van HGC of de door het bestuur daartoe aangewezen personen of commissies zijn gerechtigd personen die zich niet gedragen conform deze afspraken of zich anderszins misdragen, te verwijderen van het complex, het clubhuis of de vereniging.


 

Documenten

Naam Bestand
Machtigingsformulier Bijlage
Statuten HGC 06-02-2014 Bijlage
Verenigings Arbitrage Plan 201521-2025 (VAP) Bijlage
Huisregels HGC Bijlage
10 trainingsregels HGC Bijlage
Protocol camera toezicht Bijlage
Gedragscode ter preventie seksuele intimidatie Bijlage
Vrijwilligersverklaring HGC Bijlage
Incidentenprotocol HGC Jeugd Bijlage
Ongewenst gedrag en seksuele intimidatie Bijlage
Pestprotocol Bijlage
 

HGC TV