Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto
Nieuws afbeelding Algemeen

Algemene Leden Vergadering 14 november as.

4-11

Het bestuur nodigt iedereen uit de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen op donderdag 14 november a.s. om 20.00 uur. De agenda van deze avond is als volgt;


  1. Opening
  2. Notulen ALV 6 juni 2019
  3. FinanciĆ«n / jaarverslag seizoen 2018/2019
  4. Verslag Kascommissie
  5. Decharge bestuur over 2018/2019
  6. Jaarplanning 2019/2020
  7. WVTTK
  8. Rondvraag
  9. Sluiting.

De stukken voor de ALV liggen vanaf a.s. donderdag ter inzage bij de verenigingsmanager.

 

HGC TV