Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto
Nieuws afbeelding Algemeen

Agenda bijzondere Algemene Ledenvergadering 17 april 2019

10-4

Oproep aan alle leden, ouders van jeugdleden, Ereleden, Leden van Verdienste, Gazellen, donateurs en sponsoren.

 

Bijzondere Algemene Ledenvergadering HGC

17 april om 20:00 uur in het Oude Café

 

Agenda: 

1.    Welkom

2.    Notulen vergadering 19 Februari 2019 *

3.    Introductie nieuwe bestuursleden **

4.    Overzicht Financiële situatie van de club

5.    Advies Financiële commissie

6.    Voorstel benodigde financiële maatregelen

7.    Stemming benodigde financiële maatregelen

8.    Resultaten leden enquête

9.    WVTTK

10. Sluiting

 

 

*) De notulen van de vorige vergadering liggen ter inzage in het kantoor van de Verenigingsmanager vanaf maandagmorgen 15 april as.

**) Conform art. 11, lid 2 van de statuten van HGC kunnen naast de voordracht door het bestuur ook andere kandidaten worden voorgedragen. Die voordracht moet wel worden gesteund door tenminste tien leden en voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.

 

Toelichting op agendapunt 3

Tijdens de Bijzondere ALV worden de volgende kandidaten als nieuwe bestuursleden voorgedragen:

Accommodatie

Robert Sonneveldt

Jeugd 2 x

Adeline van der Kolk

2e bestuurslid Vacature (gesprekken lopen)

Senioren

Vacature (gesprekken lopen)

Communicatie (nieuw)

Saskia Kapinga

 

Het bestuur hoopt dat jullie in groten getale naar deze ALV komen. Het zou mooi zijn als alle elftallen Jeugd, Senioren, Trimhockey en Tophockey vertegenwoordigd zijn. De belangstelling en actieve betrokkenheid van Alle HGC-ers, vrijwilligers, vrienden en sponsoren zijn van groot belang om een club te zijn waar iedereen zich welkom weet, gehoord voelt en op zijn/haar niveau kan hockeyen.

 

Graag tot 17 april om 20.00 uur in het Oude Café

 

Het Bestuur

 

HGC TV