Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto
Nieuws afbeelding Algemeen

Algemene Ledenvergadering op 30 november om 20.00 uur

29-11

Algemene Ledenvergadering donderdag 30 november 2017 om 20.00 uur


Leden van HGC, Ereleden, Leden van Verdienste, Gazellen, ouders van jeugdleden,


De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 30 november 2017 om 20.00 uur in het Oude Café. Het bestuur zal, zoals gebruikelijk, een update geven van het gevoerde en te voeren beleid. Als u op de hoogte wil zijn van wat er speelt op HGC en u daarin een stem wil hebben, dan hopen wij u bij de ALV te kunnen begroeten. Uw inbreng, mening wordt gewaardeerd!


AGENDA ALV d.d. 30 november 2017:

 

 1. Opening voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststelling verslag ALV d.d. 8 juni 2017
 4. Jaarrekening seizoen 2016-2017
 5. Begroting seizoen 2017-2018
 6. Verslag financiële commissie
 7. Benoeming financiële commissie
 8. Mutaties bestuur*
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Rondvraag
 11. Sluiting


*) Mutaties bestuur:
Judith Kokkedee zal na 4 jaar afscheid nemen als bestuurslid Jeugd. Het bestuur is Judith zeer dankbaar voor haar grote inzet en voor al het werk dat zij voor de jeugd voor HGC in die hoedanigheid heeft verricht.
Het bestuur draagt Nathalie Oostwegel voor als bestuurslid Jeugd. Nathalie is al jaren zeer actief betrokken bij HGC. Zij heeft drie kinderen, waarvan inmiddels nog twee hockeyen bij HGC. Nathalie heeft deel uitgemaakt van de Minicommissie en zij heeft de laatste jaren als trainingscoördinator veel werk achter de schermen verricht om ieder seizoen het trainingsschema weer in orde te krijgen.


Michiel Prent zal in zijn hoedanigheid als penningmeester ook afscheid nemen van het bestuur. De rol van Penningmeester van HGC is niet langer verenigbaar met een nieuwe functie die Michiel onlangs heeft geaccepteerd. Het bestuur is Michiel zeer erkentelijk voor het vele werk wat hij in korte tijd voor HGC heeft verricht. Michiel blijft betrokken bij HGC als adviseur van het bestuur voor een aantal specifieke dossiers en zal zorgdragen voor een geleidelijke overdracht van het penningmeesterschap.
Het bestuur draagt Wim Koetsier voor als nieuwe penningmeester van HGC. Wim heeft drie kinderen, waarvan twee hockeyen bij HGC. 


Mireille Brinkhorst zal na 6 jaar aftreden als secretaris van het bestuur. Het bestuur dankt Mireille voor haar inzet en betrokkenheid gedurende deze jaren bij HGC.
Het bestuur draagt Helen Nagtegaal voor als secretaris van het bestuur. Helen heeft twee jonge kinderen, waarvan één hockeyt bij HGC. Helen is al jaren een bekende naam achter de schermen: zij maakt deel uit van de ledenadministratie van HGC.


Uit de Statuten van HGC:

Artikel 11, lid 3:

De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene ledenvergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

Graag zien we u op 30 november a.s. op HGC om 20.00 uur, Oude Café.


Het traditionele rondje van het bestuur na afloop!


 

Van links naar rechts: Helen Nagtegaal, Wim Koetsier, Nathalie Oostwegel


(dit item is voor het eerst geplaatst op 21 november 2017)

 

 

HGC TV