Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto
Nieuws afbeelding Algemeen

Agenda Algemene Ledenvergadering 24 november as.

15-11

Agenda Algemene Ledenvergadering 24 november as.

Zoals eerder aangekondigd vindt op donderdag 24 november a.s. de algemene ledenvergadering plaats in het clubhuis. De vergadering start om 20.00 uur en alle leden van de vereniging zijn van harte welkom. De tweede ALV van het jaar staat traditiegetrouw in het teken van de jaarstukken van het seizoen 2021-2022. Met dit schrijven willen wij u dan ook van harte uitnodigen deze vergadering bij te wonen.
 
Hieronder treft u de volledige agenda aan.
Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.
 
 
AGENDA
 
1. Opening
2. Notulen van de ALV d.d. 29 juni 2022
3. Mededelingen bestuur
4. Financiën
   - Jaarstukken 21-22
   - Cijfers 22-23
5. Kascie.
6. Decharge bestuur
7. Jeugdbeleid HGC
8. Benoeming en herbenoeming bestuursleden.

  1. Mevrouw Annemieke Hilders, secretaris, treedt statutair af en het bestuur stelt voor mevrouw Inge Driessen in haar plaats te benoemen.
  2. De heer Hans Dullaert, penningmeester, treedt af. Proces opvolging loopt.
  3. De heer Robert Sonneveldt, bestuurslid accommodatie/horeca, treedt statutair af en het bestuur stelt voor de heer Edward Nieuwenhuys in zijn plaats te benoemen.
Herbenoeming bestuursleden. Het bestuur stelt voor de volgende bestuursleden te herbenoemen voor een tweede termijn van maximaal 3 jaar;
  • De heer Gorrit Jan Blonk, voorzitter
  • De heer Mark van Loon, bestuurslid tophockey
  • De heer Jan Thijs Maatman, bestuurslid topjeugd
  • Mevrouw Adeline van der Kolk, bestuurslid jeugd

9. Rondvraag
10. Sluiting
 
 
De relevante stukken en bijlagen bij de agenda voor de Ledenvergadering kunnen worden ingezien in de verenigingskamer.

 

HGC TV