Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto
Nieuws afbeelding Algemeen

Informatie m.b.t. de Algemene Leden Vergadering 2 juli as.

13-6

De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op donderdag 2 juli om 20.00 uur. 

We willen graag jullie aandacht vragen voor een paar belangrijke punten:

 

  • Vanwege de Corona maatregelen is het essentieel dat we van te voren weten hoeveel leden de vergadering zullen bijwonen.  Daarom vragen we jullie om uiterlijk zondag 21 juni aan te geven of je aanwezig zult zijn, middels een email aan [email protected]   Zonder deze inschrijving is er helaas geen toegang mogelijk. 
  • Tijdens de vergadering zullen een aantal onderwerpen besproken worden.  Een belangrijk punt is het voorstel van het bestuur om de structuur van de vereniging met betrekking tot het tophockey, namelijk Dames 1 en Heren 1, te veranderen. Het voorstel behelst het opzetten van twee stichtingen ten behoeve van Dames 1 en Heren 1. Daarmee komt de vereniging HGC los te staan van het tophockey, structureel en financieel.   Tijdens de ALV zal dit verder worden uitgelegd en hebben de leden een mogelijkheid vragen te stellen en hun stem uit te brengen. 
  •  Het budget voor seizoen 2020-2021 zal worden voorgelegd ter goedkeuring.  
  • Een terugblik op het ingezette jeugdbeleid 2.0, alsmede een vooruitblik voor de jeugd in het aankomende seizoen.  


Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal een beslissing genomen worden of de ALV virtueel of fysiek zal plaatsvinden.  Dit zal een week van tevoren bekend worden gemaakt. 

 

Een gedetailleerde agenda volgt.   

 

Mocht u inzage willen hebben in notulen of de begroting, dan kunt u deze inzien bij de verenigingsmanager. Maak hiervoor een afspraak via: [email protected]

 

Met hartelijke groet, 

 

Het HGC bestuur. 

 

HGC TV