Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto

duurzaam_hgc

BOUW MEE AAN EEN GEZOND, GEZELLIG EN DUURZAAM HGC! 

Waarom? 
HGC bestaat al meer dan 100 jaar en wil als topclub en familieclub haar verantwoordelijkheid nemen opdat toekomstige generaties ook gezond en gezellig kunnen blijven hockeyen. Duurzaamheid is daarom belangrijk voor HGC en wordt steeds vaker meegewogen in het beleid van de club. 

Sinds wanneer? 
Na een oproep van initiatiefnemer Sven Kramer heeft het nieuwe bestuur begin 2019 de commissie Duurzaam HGC ingesteld. Later in 2019 heeft HGC als pilot club actief meegewerkt met de kick-off van de Club van Morgen, het initiatief van hoofdsponsor ABNAMRO met als doel dat clubs zich bewust zijn van hun footprint en deze reduceren. Sindsdien is HGC al flink verduurzaamd. 

Waarheen? 
Op korte termijn is het doel om energie (en kosten) te besparen, afval te reduceren en meer te recyclen. Ook gezonde voeding, gedragsverandering, diversiteit en inclusiviteit staan op de agenda. Op de langere termijn streven we naar een energie neutrale accommodatie in nauwe samenwerking met de andere Roggewoning clubs.
 
Wat? 
De commissie heeft meerdere plannen ontwikkeld en reeds een aantal successen gerealiseerd: Energie: Een energiescan samen met de andere clubs van de Roggewoning gaf aanbevelingen om het energieverbruik terug te dringen. Ook hebben we door nieuwe energiecontracten de kosten verlaagd. LED sportveldverlichting: Subsidies en vergunningen zijn aangevraagd voor vernieuwing van de sterk verouderde sportveldverlichting door moderne, energiezuinige LED verlichting (beoogde energiebesparing circa 50%). Met financiering kunnen we hier grote verbeteringen bereiken. Materiaal: Kledingbeurzen voor gebruikte sportkleding en sticks, recycling van PET-flessen. 

  • Hospitality: Vervanging van losse bekers door afwasbare bekers bespaart 250-500 plastic bekers per week. Waterbesparende maatregelen. Campagnes: Met kortlopende campagnes dragen we bij aan bewustwording, zoals World Clean-up Day, Warming-up tegen zwerfplastic, Breng je eigen mok. 
  • Inclusiviteit: Er zijn evenementen voor vluchtelingen georganiseerd, we hebben op alle niveaus buitenlandse spelers alsmede meisjes met handicaps opgenomen in de jeugdteams en daar begeleiding op afgestemd. Verder heeft HGC het plan om mannen en vrouwen in de top gelijk te belonen. 
  • Diversiteit: Het huidige bestuur bestaat uit 6 mannen en 3 vrouwen. Bij trainers en overige commissieleden is de man/vrouw-verdeling ongeveer gelijk. 


Hoe verder? 
Er mag nog veel gebeuren totdat HGC echt duurzaam is. Er zijn investeringen nodig om minder energie te gebruiken, minder eenmalig gebruikt plastic en afval te genereren, gezonder te eten en drinken en om de kwaliteit van de faciliteiten op de Roggewoning te verbeteren. We zien aantrekkelijke nieuwe kansen voor sponsors om hun naam en groen imago te koppelen aan duurzame investeringen, zoals LED-verlichting, energiebesparende sensoren, energiezuinige CV-installatie en ooit een duurzame tribune gecombineerd met hernieuwbare energiebronnen. 

 Heb je ideeën of ervaring op het gebied van energiebesparing, LED sportverlichting, isolatie, duurzame energieopwekking, mobiliteit, vermindering van plastic afval of andere slimme oplossingen die goed zijn voor onze samenleving en voor HGC? 

Ben je goed in organiseren van mini-campagnes of het maken van leuke VLOGS?

Wil je misschien meedoen in de commissie Duurzaam HGC? 

Wil je duurzaam(heid) financieel ondersteunen? 

Heb je suggesties of ideeën stuur een email naar: [email protected]


 
 

HGC TV