Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto
Nieuws afbeelding Algemeen

Algemene Ledenvergadering op 21 juni 2018

18-6

Geachte leden, Ereleden, Leden van Verdienste, Gazellen, vrijwilligers en ouders van leden,

 

Het bestuur van HGC heeft het genoegen u uit te nodigen voor een Italiaans buffet aangeboden door Van der Valk Wassenaar, voorafgaand aan de ALV op donderdag 21 juni. De avond rondom de ALV heeft een andere opzet dan gebruikelijk. Naast een hapje eten met elkaar, wordt voor aanvang van de ALV door het bestuur gepresenteerd wat de stand van zaken is bij HGC en wat de plannen zijn voor de toekomst. Wij vinden het van grote waarde dat alle (ouders van) leden op de hoogte zijn van deze toekomstplannen. De avond eindigt met de gebruikelijke officiĆ«le Algemene Ledenvergadering.

 

Hiermee ziet het programma er als volgt uit:

 

18:30 Inloop
19:00 Aanvang buffet
20:00 Presentatie Bestuur: HGC en de Toekomst
21:00 Algemene Leden Vergadering
22:00 Sluiting

 

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering 21 november 2018
Aanvang 21.00 uur

  • Opening door de voorzitter
  • Ingekomen stukken
  • Verslag ALV 30 november 2017
  • Verslag bestuur (deels al om 20.00 uur besproken, zie hierboven)
  • Voorlopige begroting 2018-2019
  • Wat verder ter tafel komt
  • Rondvraag

 

RSVP: Voor het buffet graag uiterlijk zondag 18 juni aanmelden bij [email protected]


Bijlage

Gerelateerde nieuwsberichten

Onze Club als circulaire Hub!
 

HGC TV