Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto
Nieuws afbeelding Tophockey

High Performance Tophockey Trainings Centre in de steigers!

24-1

Namens het bestuur een update over de mooie plannen van het High Performance Tophockey Trainings Centre!

High Performance Tophockey Trainings Centre (HPTTC)

Begin 2016 is door hdm, HGC en HCKZ, samen met de gemeente en ondersteund door een aantal gemeenteraadsleden, een plan gemaakt om gezamenlijk met de 3 clubs, een HPTTC starten. Dit plan is bekend onder de naam "Let’s stick together”. De gemeente heeft hiervoor 1,5 Mio Euro ter beschikking gesteld.

Het HPTTC is bedoeld om het hockeyniveau in Den Haag weer op het hoogste niveau te brengen, door de topteams van de 3 grote Haagse hockeyverenigingen in een optimale omgeving te laten trainen.

Het point of no return is nu bereikt en de stand van zaken is als volgt:

 • De locatie van het centrum is naast hdm op de voormalige driving range van Golf Duinzicht;

 • Een Stichting Let’s Stick Together (hierna te noemen:LST)is in april 2017 opgericht om bepaalde activiteiten als rechtspersoon te kunnen uitvoeren (aankoop grond en infrastructuur; optreden als rechtspersoon voor derden; verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het HPTTC).

  Het huidige bestuur van de Stichting LST bestaat uit:
  1. Edwin van der Heide namens HDM – Voorzitter Albert 
  2. Markus namens HCKZ – Secretaris
  3. Edwin Gunneman namens HGC – Penningmeester
   (als recente opvolger van Michiel Prent) 
 • Vele overleggen zijn gevoerd met gemeente (als subsidieverlener),Tennisvereniging Aeronauten (als eigenaar grond en clubhuis Golf Duinzicht) en Golf Duinzicht om tot uitvoering te kunnenovergaanen dat is nu tot een succesvol einde gebracht:
  1. Het clubhuis van Golf Duinzicht is per 1 januari 2018 door de Stichting LST gekocht van de Aeronauten met gemeentelijke subsidiegelden
  2. Golf Duinzicht heeft de driving range verlaten, huurt tot 1 februari het clubhuis van St LST;
  3. Golf Duinzicht verhuist per 1 februari richting Parc Duyngheest;

 

 • De behoefte aan benodigdheden voor het veld (aanbesteding door gemeente) is afgerond en voor ontwikkeling van state-of-the-art HPTTC en de apparatuur die daarvoor nodig is een werkgroep, nu nog bestaande uit Tophockeybestuurders van de 3 clubs samengesteld. 

 

 • Vanaf 8 januari jl. is aannemer Antea aan de slag gegaan om een
  state-of-the art veld aan te leggen (met een nieuw en uniek bevloeiingssysteem ipv beregening met sproeiers)

  Voorlopige planning HPTTC-veld :
  • 8-15 jan. Inrichten werkterrein
  • 15-30 jan. Grondwerk
  • 22 jan.-19 feb. Aanbrengen ondergrondse structuur
  • 26 feb.-26 maart sporttechnische opbouw fieldflow systeem
  • 2 april keuring
  • Daarna fielddrain en layers aanleggen
  • 7 mei kunstgras aanbrengen en hekken
  • Eindkeuring 21 mei

Op dit moment zijn we met de 3 clubs druk doende om invulling te geven aan de systemen, sensoren en andere zaken het tophockey betreffende (fysio - en, ICT-benodigheden (talent volg systemen), camera systemen, maar ook samenwerking met derden.Tevens zullen we waar mogelijk de duurzaamheid integreren.


We zullen nog een inspanning moeten leveren om een HPTTC neer te zetten waar een ieder z’n vinger bij aflikt en waar we elkaar ondersteunen en versterken om het (top)hockey in de regio Haaglanden op een hoger niveau te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door:

 1. Gezamenlijk te trainen;
 2. Trainingsdata vast te leggen, te analyseren en te verrijken met behulp van goede sensoren (camerasystemen en andere noviteiten);
 3. Specifieke trainingen gezamenlijk op te pakken (strafcornertrainingen; spitsentrainingen; keeperstrainingen om een paar voorbeelden te noemen);
 4. Wedstrijden van teams vast te leggen, te analyseren en daarvan te leren;
 5. Derden (bv KNHB) de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van het HPTTC.


Daarnaast biedt het HPTTC geweldige kansen om gezamenlijk tophockeytalenten te spotten, ontwikkelen en te behouden, nu en in de toekomst. En natuurlijk ook om nauwer samen te werken als gerenommeerde Haagse hockeyclubs.


Dat nu vergt ook dat we als de 3 "founding fathers /clubs" in de toekomst optimaal gebruik gaan maken van het HPTTC. De invulling daarvan zal in de komende periode moeten plaatsvinden, voor aanvang van het nieuwe seizoen. Een mooie uitdaging die we gezamenlijk aangaan en waar we kennis, ervaring en daadkracht nodig hebben van de 3 clubs. Daar hebben we ook hulp bij nodig.

Wij zoeken nog naar vrijwilligers op gebied van:

 1. Sponsoring commissie:We moeten voor de exploitatie van het HPTTC sponsors vinden, want voor niets gaat de zon op!
 2. Communicatie commissie:Alles begint en eindigt met een goede communicatie. Wie wil zich hiervoor inzetten
 3. Hockey technische zaken:de invulling van de producten- en dienstencatalogus van het HPTTC;
 4. Bestuurlijk:het huidige bestuur heeft versterking nodig.

 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:

o Edwin van der Heide – [email protected], 06 285 97 934

o Albert Markus – [email protected], 06 109 55 764

o Edwin Gunneman – [email protected], 06 179 84 980

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws

Wilt u reageren op dit nieuwsbericht dat kan door hieronder uw reactie + gegevens achter te laten.

 

HGC TV