HGC homepage zaterdag 19 augustus 2017    
HGC.nl > item
MIJN HGC POWERED BY LISA
Log in:
MIJN HGC vernieuwd!
HGC Betaalkaart
Mijn KNIP online
HOCKEY ACADEMIE
Hockey Academie
WORD HGC VRIJWILLIGER
Deer to be Volunteer
ABN AMRO

Exploitatieovereenkomst Horeca

26 jul 2017, content@hgc.nl

Het bestuur is, na een selectieproces en uitgebreide onderhandelingen met ingang van het nieuwe seizoen een overeenkomst aangegaan met “Q’s Horeca” voor de exploitatie van de horeca van HGC. De eigenaar Quirijn Kemmink heeft een hockey-achtergrond, “Q’s Horeca” heeft een vergelijkbare overeenkomst met HCKZ. Onze vaste barmannen Arjan Verhey en Jeffrey Rijken komen in dienst bij Q’s.

De vereniging is financieel sterk afhankelijk van een stabiele inkomstenstroom uit de horeca. Het is vanuit dit oogpunt noodzakelijk om te kosten te beheersen en tegelijkertijd de inkomsten te stabiliseren (en liefst te verhogen). De nu gesloten overeenkomst biedt bovendien de mogelijkheid de kwaliteit verder te verbeteren (bijvoorbeeld betere en gevarieerdere maaltijden) en het aanbod te verbreden.

Daarnaast worden van overheidswege (steeds) strengere eisen gesteld aan het exploiteren van een horecagelegenheid. Zo mogen we bijvoorbeeld onder de huidige, beperkte vergunning geen verjaardagen, huwelijksfeesten e.d. faciliteren, terwijl daar onder de leden wel behoefte aan is. Het verkrijgen van een volledige vergunning (Drank- en Horecawet) en blijvend voldoen aan alle eisen op het gebied van vakbekwaamheid en hygiëne, is in de praktijk slechts haalbaar voor een professioneel bedrijf.

E.e.a. brengt ook met zich mee dat er geen bardiensten meer hoeven te worden gedraaid door vrijwilligers. Wel blijft de mogelijkheid voor oudere jeugdleden om als “barcrew” wat bij te verdienen en (uiteraard) blijft de Pink Ladies Buitenbar gewoon bestaan. Voor de wedstrijdtafel zullen ouders wel worden ingedeeld.

Q’s Horeca is bereikbaar op 070-2152500 via Info@qshoreca.nl en ook horeca@hgc.nl.


Hoofdsponsor van HGC
Marketingpartners
SponsorActies
Alle Acties
Sponsors
Alle Sponsors
HGC is een door Den Haag Topsport erkende vereniging
Haagse Topsport.nl

@HGCHockey on Twitter HGC on Linkedin HGC on Facebook
© copyright 1999-2017 HGC | Website gebouwd door: Red Feet
HoofdklasseHockey.nl Hockey.nl