HGC homepage     


Incassomachtiging contributiebetaling


In verband met de hoge administratieve belasting van de handmatige betalingen (per seizoen is dat gemiddeld zo'n 100-150 uur vrijwilligerswerk!) is in de ALV besloten om een automatische incasso van de contributie te verplichten.

Incasso gaat in één termijn en zal rond week 4 van september worden geïncasseerd.
Voor later instromende leden zal de incasso rond de 25e van de maand worden geïnd.

Vul hieronder uw gegevens in om een automatische incasso aan te vragen. De gegevens worden direct naar de ledenadministratie gezonden.
(Let er op dat u uw contactgegevens invult zodat wij eventueel contact met u kunnen opnemen).

Met hartelijke dank, mede namens de vrijwilligers van de ledenadministratie,

R.A. de Jong
Penningmeester HGC

Gun uzelf het gemak van incasso en bespaar de vrijwilligers het werk!


Aanvraagformulier automatische incasso

Naam (ten name van) 
Straat + huisnummer 
Postcode 
Plaats 
Telefoonnummer 
Extra telefoonnummer
Emailadres
Bank/girorekeningnummer  
Evt. opmerkingen
Ik verzoek HGC de verschuldigde contributie direct van mijn hierboven aangegeven bank/giro rekening te incasseren.

Eventuele vragen kunt u stellen via ledenadministratie@hgc.nl.