HGC homepage zaterdag 19 augustus 2017    
HGC.nl > sponsors > voorwaarden
MIJN HGC POWERED BY LISA
Log in:
MIJN HGC vernieuwd!
HGC Betaalkaart
Mijn KNIP online
HOCKEY ACADEMIE
Hockey Academie
WORD HGC VRIJWILLIGER
Deer to be Volunteer
ABN AMRO

Algemene Voorwaarden

sponsoring@hgc.nl
Op de sponsorcontracten met HGC zijn de Algemene Voorwaarden Sponsoring van HGC van toepassing.

Op de sponsorcontracten met HGC zijn de Algemene Voorwaarden Sponsoring van HGC van toepassing.

Algemene Voorwaarden:

  1. HGC/GAZELLENWEIDE BV stelt aan sponsor een plaats ter beschikking voor een media object, zoals in de opdrachtbevestiging of het sponsorcontract omschreven.
  2. Sponsor zal als tegenprestatie het bedrag dat vermeld staat in de opdrachtbevestiging of het sponsorcontract te vermeerderen met BTW, jaarlijks op factuur voldoen aan HGC/GAZELLENWEIDE BV.
  3. Deze sponsorovereenkomst gaat in zoals vermeld in de opdrachtbevestiging of het sponsorcontract. 
  4. Beëindiging van deze overeenkomst kan slechts door schriftelijke opzegging tenminste 6 maanden voor de einddatum van deze overeenkomst. Zonder opzegging gaat HGC/GAZELLENWEIDE BV ervan uit dat deze overeenkomst wordt voortgezet voor telkens een periode van een jaar. 
  5. Eventuele productie- en verzekeringskosten van de uitingen zijn altijd voor rekening van de sponsor, tenzij anders is overeengekomen. Met uitzondering van advertentieplaatsingen geldt dat de sponsor zich verplicht jegens HGC/GAZELLENWEIDE BV de door hem geplaatste uiting in goede staat van onderhoud te houden. HGC/GAZELLENWEIDE BV verplicht zich eventuele oneffenheden op de naamsduiding door te geven aan de sponsor.
  6. Sponsor vrijwaart HGC/GAZELLENWEIDE BV ter zake van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, ontstaan ten gevolge van of in verband met de reclame en/of voorwerpen in het kader van deze overeenkomst aangebracht.
  7. HGC/GAZELLENWEIDE BV behoudt zich het recht voor, zonder daarvoor enige reductie op de overeengekomen tegenprestatie van de sponsor behoeven te geven, om ten tijde van bijzondere evenementen de naamsaanduiding te verwijderen c.q. af te dekken, zulks uitsluitend indien handhaving van de naamsaanduiding strijdig zou zijn met het belang van de hoofdsponsor(s) van dergelijke evenementen.
Bij aantoonbare overmacht, kan deze overeenkomst tussentijds door een der partijen worden verbroken, door schriftelijke opzegging per aangetekend schrijven met een opgave van reden van opzegging.
 
(Den Haag/ versie 6 september 2006)

Hoofdsponsor van HGC
Marketingpartners
SponsorActies
Alle Acties
Sponsors
Alle Sponsors
HGC is een door Den Haag Topsport erkende vereniging
Haagse Topsport.nl

@HGCHockey on Twitter HGC on Linkedin HGC on Facebook
© copyright 1999-2017 HGC | Website gebouwd door: Red Feet
HoofdklasseHockey.nl Hockey.nl