HGC homepage vrijdag 21 juli 2017    
HGC.nl > item
MIJN HGC POWERED BY LISA
Log in:
MIJN HGC vernieuwd!
HOCKEY ACADEMIE
Hockey Academie
WORD HGC VRIJWILLIGER
Deer to be Volunteer
ABN AMRO

ALV HGC 8 juni drie benoemingen "Gazelle"

14 jun 2017, [email protected]
In een helaas matig bezochte ALV 8 juni jl werden behalve clubbeleid, begroting en contributies 3 zeer betrokken HGC-vrijwilligers in het zonnetje gezet. Susanne van Eps, Tekke Panman en Jaap van Leggelo zijn door het bestuur benoemd tot "Gazelle"!
 
Het is inderdaad jammer met name tegenover een knetterhard werkend bestuur, zoals erelid Madeleine Buise aan het slot van de Algemene Ledenvergadering zei, dat er toch zó weinig HGC betrokkenen de moeite nemen om zich op de hoogte te stellen van het beleid, de plannen, contributiebedragen komend seizoen etc. Of om hun mening te doen horen en de discussie aan te gaan. Frustrerend! Maar Madeleine sprak haar grote waardering uit namens allen voor al het werk dat het bestuur van HGC ten behoeve van de club verzet. 
 
Voorzitter Tjeerd Boven gaf een boeiend inzicht in wat er zoal op HGC te gebeuren staat op het gebied van samenwerking in de regio, andere beleidsissues en hij gaf ook aan wat er allemaal bij Tophockey speelt .
 
De diverse portefeuilehouders in het bestuur gaven een overzicht van zaken die aan de orde zijn:
  • Judith Kokkedee noemde de mooie vorderingen die sportief bij Jeugd geboekt worden. Susanne van Eps besprak de Mini's en Tekke Panman de oudere Jeugd.
  • Robert Sonneveldt gaf een update m.b.t. Senioren en hoe dat steviger op de been te krijgen.
  • De diverse zaken die spelen bij Accommodatie bracht Alexander Kist voor het voetlicht. Speciale aandacht vroeg hij voor het naderende pensioen van groundsman Simon Ceulemans en diens opvolging.
  • Bestuurslid Sponsoring, Ghislaine van den Berg meldde dat het nog steeds zeer moeilijk is om nieuwe sponsoren aan HGC te binden, maar dat daar keihard aan gewerkt wordt. Benadrukt werd ook het grote belang van de voorgezette steun van HGC's hoofdsponsor ABN AMRO 
  • Mireille Brinkhorst, Secretaris en ook belast met Communicatie, vertelde dat er zeer hard aan de nieuwe website is gewerkt. Deze is in beginsel gereed. Er wordt nu gefinetuned en dan gaat in de zomer de nieuwe site live.
Aan Penningmeester Michiel Prent de nobele taak om de voorlopige begroting 2017-2018 te presenteren. Het motto daar is dat HGC zeer scherp aan de wind blijft varen. De diverse kostenposten werden toegelicht alsmede de inkomsten. De uitgaven worden strak gemanaged. Mede door het goed functioneren van "penningmeesters" per aandachtsgebied, bijvoorbeeld Jeugd, Tophockey, is er een strakkere budgetbewaking.
 
Belangrijk onderdeel van deze ALV was ook de vaststelling van de contributies, zoals deze voor het seizoen 2017-2018 gaan gelden. De ALV keurde deze voorstellen bij acclamatie goed.
 
 
Bij het onderdeel "wat verder ter tafel" komt nam Judith Kokkedee namens Jeugd het woord om 3 echte HGC-vrijwilliggers speciaal onder de aandacht te brengen. (Eigenlijk was Jaap Leggelo al eerder in de agenda in de spotlight gezet, omdat hij nog buiten op het veld aan de bak moest. )

Jaap van Leggelo

"Jaap van Leggelo is al jaren zeer actief in de Jeugdcommissie. De meiden van A en B vallen onder zijn hoede en voor hen heeft hij alles over. Hij geeft training en is altijd bereid om een keer in te vallen bij andere teams, maakt tijd vrij om met speelsters in gesprek te gaan, kijkt naar eindeloos veel wedstrijden om goed in te delen en fluit even zoveel wedstrijden. Houdt goed contact met alle coaches van zijn teams, doet suggesties en zoekt naar oplossingen of invallers, mocht dit nodig zijn. En dit alles op een zeer sympathieke en rustige manier. Hij is enorm betrokken, niets is hem teveel. Dit alles doet hij in goed overleg met zijn andere lijncoördinatoren van de MAB lijn die hem uitroepen tot Mr. HGC. Komend seizoen pakt hij de JAB lijn er zonder problemen ook bij. Kortom een voorbeeld voor alle Lijncoordinatoren en een vrijwilliger zoals we er wel meer van zouden willen hebben bij HGC!" Judith meldde dat het bestuur heeft besloten Jaap te benoemen tot Gazelle. De ALV was het daar van herte mee ens. Bloemen en de gegraveerde HGC karaf horen bij deze eretitel. Jaap was blij verrast en trok weer een sprint naar het veld... Mooi!

 

Susanne van Eps

"Susanne van Eps is de hoedster geweest van al onze Mini’s de afgelopen 4 jaar. Vijf jaar geleden kwam ze in de Mini-commissie en deed ze eerst een jaar ‘events’. Vervolgens werd ze voorzitter van de Mini’s en dit heeft ze met heel veel verve gedaan. Susanne is enorm betrokken bij al haar Mini’s en Mini-commissie leden. Kom je aan één van hen, dan kom je aan Susanne! Je kan bij Susanne zelfs spreken van een lichte bezetenheid, zo’n verantwoordelijkheidsgevoel heeft zij gehad! Onder haar leiding werd het jaar van de Mini’s enorm strak georganiseerd en zijn er weer stappen gemaakt in de ontwikkeling van de Mini’s. Goede communicatie vindt zij enorm belangrijk en vooral duidelijk zijn, zodat iedereen weet waar zij/hij aan toe is. HGC is onder haar met Funkey gestart, de allerkleinste hummeltjes die rondlopen op HGC. De Mini’s en HGC gaan haar zeker missen. Wij hopen dat ze in een andere functie na een jaar rust wil weer terugkeren als vrijwilliger!".

Suzanne hoorde dat zij door het bestuur was benoemd tot Gazelle. De ALV applaudiseerde!. In dank aanvaarde zij de bloemen en speciale karaf en liet in haar dankwoord doorschemeren dat zij nog lang niet weg is bij HGC. Dat is goed nieuws.
 
 

Tekke Panman

"Tekke Panman is de afgelopen 4 jaar Hoofd Jeugd op HGC geweest en gaat hier nog een jaar mee door. Daarvoor zat hij al in de Jeugdcommissie als MD-lijncoördinator. Tekke is enorm goed in het begeleiden van teams wanneer het niet helemaal lekker loopt met betrekking tot sportiviteit en respect. Hij gaat dan uitgebreid met spelers en coaches om de tafel zitten en vindt een oplossing samen met de Commissie Sportiviteit en Respect. Hij is daarnaast een koning in het maken van overzichten zodat het bestuur goed op de hoogte is hoe de Jeugd-breedte het doet, o.a. in de competitie. Tekke is sinds dit jaar ook betrokken bij de begeleiding van het Jeugdbestuur. Bovendien is hij al jaren coach van twee teams waar hij met heel veel enthousiasme, tijd in steekt. Komend jaar wordt hij kartrekker van CPC (City Pier City  loop) op HGC. Kortom een sportieve en eerlijke vrijwilliger die wij graag na het afronden van de Jeugdcommissie, willen inlijven bij e Commissie Sportiviteit en Respect!"

En na deze woorden van Judith werd duidelijk dat ook Tekke was benoemd tot Gazelle. Ook voor hem de blommen en de karaf uit handen van voorzitter Tjeerd Boven. Tekke sprak een gloedvol en bescheiden dankwoord, waaruit zijn grote betrokkenheid bij HGC weer bleek. Tekke is nog lekker bezig bij HGC. Mooi!
 
 
 
Een grote gelukwens van heel HGC aan deze 3 nieuwe Gazellen!
 
 
(v.l.n.r  bestuurslid Jeugd Judith Kokkedee, Jaap van Leggelo,
Tekke Panman, Susanne van Eps en voorzitter Tjeerd Boven)
 
En er werd op de ALV een mooi promo-filmpje getoond van Dames 1 HGC in de aanloop naar de finale om de promotie naar de hoofdklasse tegen D1 Bloemendaal. Vanuit hun training kwamen ze langs bij de ALV. En er werd hard getraind, maar helaas is het op een haar na niet goed gegaan het weekend van 10 en 11 juni. De dames genoten van het filmpje. Alle hulde naar Olivier Kokkedee die het geheel maakte. KLIK HIEROP VOOR filmpje D1.
 
 
 
 
Het slotwoord was voor het oudste (jaja) aanwezige erelid Madeleine Buise, waarnaar hierboven al werd verwezen. Tekenend ook dat Madeleine helaas het enige erelid was, dat aanwezig kon zijn bij deze ALV.... Het past bij haar verhaal over ALV-opkomst.
 
Tijdens het traditionele "rondje van het bestuur" na de ALV werden de pas benoemden nog uitvoerig gelukgewenst en werd er "nagekaart". 
 
 
foto's Rik Komor ©HGC
HOOFDSPONSOR HGC
 

Hoofdsponsor van HGC
Marketingpartners
SponsorActies
Alle Acties
Sponsors
Alle Sponsors
HGC is een door Den Haag Topsport erkende vereniging
Haagse Topsport.nl

@HGCHockey on Twitter HGC on Linkedin HGC on Facebook
© copyright 1999-2017 HGC | Website gebouwd door: Red Feet
HoofdklasseHockey.nl Hockey.nl