HGC homepage vrijdag 21 juli 2017    
HGC.nl > item
MIJN HGC POWERED BY LISA
Log in:
MIJN HGC vernieuwd!
HOCKEY ACADEMIE
Hockey Academie
WORD HGC VRIJWILLIGER
Deer to be Volunteer
ABN AMRO

Opzeggen lidmaatschap vóór 1 mei 2017!

22 mrt 2017, [email protected]

Het bruist bij HGC, en ook komend seizoen kunnen we weer veel nieuwe leden begroeten! Uiteraard zijn er ook leden die helaas hun lidmaatschap met ingang van het komende seizoen moeten of willen opzeggen.

Opzeggingen dienen vóór 1 mei van het lopende seizoen plaats te vinden, door een e-mailtje aan [email protected]

Graag bij de opzegging behalve de naam van het betreffende lid ook het elftal te vermelden. Uw opzegging zal per e-mail aan u worden bevestigd. Bewaar uw opzeggingsmail goed; totdat u de bevestiging van opzegging heeft ontvangen, is uw opzegging niet definitief! Opzeggingen aan andere personen/e-mailadressen dan aan [email protected] zijn nietig.

Als niet vóór 1 mei  is opgezegd, ongeacht om welke reden, wordt het lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengd. In dat geval zal ook voor het komende seizoen contributie in rekening worden gebracht.Een te late opzegging zal met andere woorden dus niet het eerstvolgende seizoen kunnen ingaan, maar pas het seizoen daarna. 
 
Deze deadline - vóór 1 mei - geldt mede, omdat dat vanaf die datum de (complexe) planning voor het volgende seizoen ter hand wordt genomen waarbij veel vrijwilligers van HGC zijn betrokken. Deze datum, die bij veel hockeyclubs wordt gehanteerd, wijkt ook niet af van die van het vorige seizoen. HGC moet daarin helaas één duidelijke lijn trekken, ook omdat de uitzondering voor de één de regel voor de volgende betekent.
 
NB 1: Uitsluitend voor eindexamenkandidaten, bestaat de mogelijkheid vóór 1 mei een "opzegging onder voorbehoud" te doen per e-mail.
 

NB 2: (Selectie)spelers, die het niet eens zijn met de teamindeling, kunnen niet zonder financiële consequenties na 1 mei opzeggen.

 

 
 

Hoofdsponsor van HGC
Marketingpartners
SponsorActies
Alle Acties
Sponsors
Alle Sponsors
HGC is een door Den Haag Topsport erkende vereniging
Haagse Topsport.nl

@HGCHockey on Twitter HGC on Linkedin HGC on Facebook
© copyright 1999-2017 HGC | Website gebouwd door: Red Feet
HoofdklasseHockey.nl Hockey.nl