HGC homepage vrijdag 21 juli 2017    
HGC.nl > club > gedrag
MIJN HGC POWERED BY LISA
Log in:
MIJN HGC vernieuwd!
HOCKEY ACADEMIE
Hockey Academie
WORD HGC VRIJWILLIGER
Deer to be Volunteer
ABN AMRO
 

Protocol Cameratoezicht HGC

22 jan 2016, [email protected]
Het bestuur heeft besloten cameratoezicht toe te passen. Het bestuur vindt dit noodzakelijk om de belangen van HGC, haar leden en haar bezoekers te behartigen en hun eigendommen en integriteit waar nodig te beschermen. Lees het Protocol Cameratoezicht HGC
 

10 trainingsregels voor HGC-spelers

01 okt 2015, [email protected]
HGC wil haar trainingen graag continue verbeteren. Dit gebeurt enerzijds door trainers intensiever te begeleiden, anderzijds door duidelijke afspraken te maken met trainers en spelers. Lees hier de regels en hoe HGC ermee omgaat.
 

Huisregels HGC

16 okt 2014, [email protected]
De "Huisregels HGC" zijn het algemene raamwerk van wat geldt op HGC. Voor specifieke situaties zijn er aanvullende speciale regels die op deze website onder "Gedrag op HGC" zijn te vinden. Het is balangrijk dat men hiervan kennis neemt en dit leest
 

Ongewenst gedrag & seksuele intimidatie

16 okt 2014, [email protected]
Bij de meest voorkomende vorm van seksuele intimidatie kan iedereen zich wel iets voorstellen. Dubbelzinnige opmerkingen, het openlijk onderling vergelijken van (een deel van) het lichaam van sporters (of trainers), maar ook het vertonen van (seks)foto’s
 

Gedragscode ter preventie seksuele intimidatie

16 okt 2014, [email protected]
Hier tref je aan de op HGC geldende "Gedragscode ter preventie van seksuele intimidatie". De begeleider van sporters geeft aan op de hoogte te zijn van deze gedragscode via de tekenen Vrijwilligersverklaring.
 

Vrijwilligersverklaring HGC

16 okt 2014, [email protected]
Dit moet in voorkomende gevallen getekend worden als men bep. vrijwilligerstaken binnen HGC op zich neemt. Het gaat m.n. om situaties waarin men met kinderen/minderjarigen werkt. Gedragscode ter preventie seksuele intimidatie, VOG etc komen aan de orde
 

Shake hands, ook op HGC

12 sep 2014, [email protected]
Shake Hands is een initiatief voor Sportiviteit en Respect en is opgestart door alle hockeyverenigingen in het District Noord-Holland en breidt zich inmiddels als een olievlek uit over alle districten. Ook HGC sluit zich graag aan!
 

Hoe gaan we op HGC met elkaar om! (Jeugd)

28 mrt 2014, [email protected]
HGC is een hoofdklassehockeyclub waar we met alle leden en verder iedereen die verbonden is met de club een sportieve en gezellige tijd hebben. Hiervoor is het belangrijk te weten hoe we willen dat we met elkaar en elkaars spullen om gaan!
 

Incidentenprotocol HGC (Jeugd)

28 mrt 2014, [email protected]
Het Incidentenprotocol wordt gehanteerd, indien er voor, tijdens of na een training, wedstrijd of verblijf op HGC, een vervelend eenmalig incident plaatsvindt. Afhankelijk van het incident dient men de hierna volgende stappen te volgen.
 

Pestprotocol (Jeugd)

28 mrt 2014, [email protected]
Hoe te handelen, wanneer er een vermoeden bestaat van pestgedrag? Als een ouder, trainer, coach, manager, een jeugdlid of een andere persoon contact opneemt met de lijncoördinator en/of vertrouwenspersoon HGC omdat er vermoeden van pestgedrag bestaat
 

Wat is pesten eigenlijk (Jeugd)

28 mrt 2014, [email protected]
Pesten is niet hetzelfde als plagen. Bij plagen zijn de machtsverhoudingen gelijk: nu eens is de één ‘het lijdend voorwerp’ en dan weer de ander. Bij plagen is er sprake van een incident. Pesten is structureel. Pesten kan kinderen echt tot wanhoop brengen
Hoofdsponsor van HGC
Marketingpartners
SponsorActies
Alle Acties
Sponsors
Alle Sponsors
HGC is een door Den Haag Topsport erkende vereniging
Haagse Topsport.nl

@HGCHockey on Twitter HGC on Linkedin HGC on Facebook
© copyright 1999-2017 HGC | Website gebouwd door: Red Feet
HoofdklasseHockey.nl Hockey.nl